Galerie

Karakteristieke gebouwen in Nederland die op een of andere manier belangrijk waren om Nederland als een door water beheerst land vorm te gegeven, zoals dijkmagazijnen, gemalen en steenfabrieken.