Foto's worden vaak in thematische hokjes geplaatst. Terecht of niet? In deze "rubriek" wil ik laten zien dat foto's ook buiten het verband van een categorie hun waarde kunnen hebben.