Galerie

Foto's worden vaak in thematische hokjes geplaatst. Terecht of niet? In deze "rubriek" wil ik laten zien dat foto's ook buiten het verband van een categorie hun waarde kunnen hebben.