Galerie

Steden worden niet alleen gekenmerkt door huizen en bewoning maar ook door de open ruimtes daartussen. De foto's hier tonen beelden van dergelijke ruimtes en hoe mensen deze doorkruisen en soms ook gebruiken. De openheid van de ruimtes staat daarbij centraal.