Ruhrort, Duitsland

Ruhrort, Duitsland

Op de achtergrond het Binnenschiffsfahrtsmuseum (vroeger een zwembad)